Khảo sát mức độ vận hành của Doanh nghiệp bằng công cụ đánh giá cấp độ Lean
MỤC ĐÍCH
Giúp doanh nghiệp nhận ra các lĩnh vực để đảm bảo khả năng thực hiện quản lý tinh gọn (LEAN) trong công ty của mình, làm cơ sở để định hướng cải tiến cách quản lý cho hiện tại và tương lai.

Hơn nữa, khảo sát này sẽ được tổng hợp và gởi báo cáo lại cho các doanh nghiệp để Quý Công ty có thể so sánh mình so với mức độ trung bình đạt được theo ngành và theo tổng hợp chung. Khảo sát có thể được thực hiện bởi các doanh nghiệp chưa hoặc đã từng áp dụng LEAN.

MÔ TẢ KHẢO SÁT
Đơn vị thực hiện: Viện Phát Triển Quản Trị và Công Nghệ mới

Quy mô và thời gian khảo sát: Dự kiến thu thập 400 mẫu khảo sát từ ngày 15/04/2017- 15/05/2017

Đối tượng thực hiện khảo sát là chủ doanh nghiệp, các nhà điều hành (ban giám đốc) và các quản lý trực thuộc ban giám đốc (giám đốc chức năng, trưởng phòng, trưởng ban). Mỗi doanh nghiệp NÊN CÓ nhiều người cùng tham gia đánh giá để đảm bảo góc nhìn đa chiều.

Nội dung: Bản thăm dò bao gồm 32 nhận định [statements] theo 4 lĩnh vực[dimensions] - Ý thức và hành vi, Tổ chức và kỹ năng, Quản lý thành tích, Quy trình.

CÁCH THỨC BÁO CÁO
Báo cáo tổng hợp sẽ được trình bày tại Hội Nghị Operational Excellence 2017 vào ngày 18/05/2017 đồng thời gởi về email mà Quý vị đăng ký nhận kết quả.

Mọi thông tin mà Quý vị cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, và được giữ bí mật giữa đơn vị khảo sát và đơn vị cung cấp thông tin

CÁCH THỨC THỰC HIỆN
Với mỗi phát biểu, vui lòng đưa ra đánh giá về TỔ CHỨC CỦA BẠN theo thang đo sau:

1. TỰ PHÁT: không có hoặc xảy ra một cách tự phát, lộn xộn.

2. CÓ KẾ HOẠCH: được lập kế hoạch trước và thực hiện thường xuyên.

3. TIÊU CHUẨN HÓA THÀNH PHẦN: được tiêu chuẩn hóa, được tuân theo và thường tạo được kết quả như dự tính.

4. THỂ CHẾ HÓA: được tích hợp chặt chẽ, logic vào bộ quy trình chung và được áp dụng một cách nhất quán.

5. HOÀN THIỆN VÀ TỐI ƯU: thường xuyên được xem xét lại và hoàn thiện thêm để đáp ứng và phản ánh nhu cầu hiện tại.

Tiếp
Trang 1 trong tổng số 6
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong IMT. Báo cáo Lạm dụng
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *