Thời gian tổ chức: 14h - 20h30 thứ 5 ngày 18/05/2017.

Hình thức tổ chức: chương trình có thu phí 1.500.000 VNĐ/người. Nếu quý vị có nhu cầu đăng ký tham dự từ 5 người trở lên vui lòng liên hệ trực tiếp Ban thư ký: 08-54495969 Ms. Thảo/ Ms. Thắm.
*Bắt buộc

  Phần 1: Thông tin người liên hệ

  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc

  Phần 2: Thông tin người tham dự

  Vui lòng điền chính xác thông tin email, số điện thoại để đảm bảo tính bảo mật của thư mời và mã số tham dự sẽ được gởi trực tiếp cho người tham dự. Nếu quý vị có nhu cầu đăng ký từ 5 người trở lên, vui lòng liên hệ trực tiếp Ban thư ký: 08-54495969 Ms. Thảo/ Ms. Thắm
  Đây là một câu hỏi bắt buộc