TS. Trương Thị Lan Anh

Chuyên gia tư vấn Phát triển tổ chức – 21 năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về khoa học quản lý nhân sự có liên kết chặt chẽ với thực tế các công ty trong và ngoài nước như Holcim, Colgate Palmolive, FECON… Giảng viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM

 

 

Bà Lý Thị Mỹ Hạnh

Chuyên gia Dịch vụ khách hàng – 22 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển hệ thống CS cho VietjetAir, Indochina Clipper, RMIT, IMS, Vietnam Airlines… Lĩnh vực chuyên sâu của Ms Hạnh là tiêu chuẩn hóa hoạt động dịch vụ khách hàng để chuyển giao trọn vẹn giá trị cho khách hàng

 

 

Ông Huỳnh Bảo Tuân

Gíam Đốc Trung tâm Business Research & Training Center (BR&T), Giảng viên Đại học Bách Khoa Tp. HCM. Ông là người mentor cho nhiều công ty để giải quyết từng chủ đề cụ thể mà các công ty thường vướng mắc trong việc thực hiện Kaizen. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của ông là Sáng tạo trong Lean và Sig Sixma.

 

Ông Lê Bá Quý

Phó Tổng Giám đốc Tokin Electronics Vietnam, người đã gắn bó và xây dựng Nec Tokin Việt Nam từ những ngày đầu. Ông mang đến hội nghị bài học sát sườn về cải tiến sử dụng nguồn lực từ bên trong để tăng năng suất bằng trang thiết bị tự động hóa tự chế và hệ thống quản lý sản xuất tinh gọn phù hợp với người Việt.

 

Bà Nhan Húc Quân

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo

Trải qua nhiều vị trí công việc, từ một nhân viên làm thuê đến chủ doanh nghiệp với hơn 200 nhân viên, Bà Nhan Húc Quân – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo đã đưa New Toyo trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam suốt nhiều năm qua với phương châm “Xây dựng doanh nghiệp bằng uy tín và chất lượng” đi đôi với một chế độ đãi ngộ nhân viên, tạo dựng môi trường làm việc tốt … Nhờ vậy,  bầu không khí làm việc ở New Toyo thể hiện rõ sức mạnh của tập thể và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

 

 

Ông Trương Văn Thọ

Chủ tịch Công ty Cổ Phần Đầu Tư Không Gian (Space Group)

 

 

 

Ông Lê Thanh Thủy

Giám đốc công ty TNHH Công nghiệp Cơ khí Trí Cường