VIỆN PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ VÀ CÔNG NGHỆ MỚI (IMT)

Viện IMT là một Viện tư nhân tập trung nghiên cứu, tư vấn, huấn luyện chuyên về lĩnh vực tối ưu hóa vận hành (operational excellence), được thành lập từ tháng 01/2005 theo định hướng phi lợi nhuận. Giấy phép hoạt động 112/ĐK-KHCN.

Sau 10 năm hoạt động liên tục xây dựng cập nhật các bài học quản trị, công cụ tư vấn, IMT đã thực hiện thành công nhiều dự án cho các công ty thuộc ngành sản xuất, xây dựng, chế biến, dịch vụ.

Lĩnh vực tư vấn chuyên sâu của IMT bao gồm quản lý hiệu quả chiến lược SPM, phát triển tổ chức OD, quản lý chi phí sản xuất toàn diện MFCA, kỹ thuật công nghiệp IE, Tư duy đột phá.

Các khách hàng đã đồng hành cùng Viện IMT:

—————————————-

BAN LIÊN LẠC CỰU TU NGHIỆP SINH NHẬT BẢN HIDA (AOTS) – AVAS

Ban Liên Lạc Cựu Tu Nghiệp Sinh AOTS được thành lập theo quyết định số 154/VN-94 ngày 20 tháng 12 năm 1994 của Hội Hữu nghị Việt – Nhật, Liên Hiệp các Tổ Chức Hữu Nghị tại TP.HCM. Ban Liên lạc có tên tiếng Nhật là “Betonamu AOTS Dosokai”, tên tiếng Anh là “AOTS Vietnam Alumni Society”; tên viết tắt là : “AVAS”.

Ban Liên Lạc Cựu Tu Nghiệp Sinh AOTS là tổ chức thân hữu mang tính chất văn hóa xã hội, khoa học và kỹ thuật, họat động trong khuôn khổ luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Mục đích của Ban Liên Lạc Cựu Tu Nghiệp Sinh AOTS:

Tập hợp các cựu Tu nghiệp sinh AOTS (Asociation for Overseas Technical Scholarship hay Hiệp Hội Tu Nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản), nay được đổi tên là HIDA (the overseas Human Resources and Industry Development Association) xây dựng vun đắp tình thân hữu và sự hợp tác giữa các Cựu Tu Nghiệp Sinh với nhau, với tổ chức AOTS Nhật Bản, với các Hội Cựu Tu Nghiệp Sinh AOTS các nước trên thế giới, dặc bịêt với Hội Cựu Tu Nghiệp Sinh AOTS của các quốc gia trong vùng.

Hỗ trợ các Cựu Tu Nghiệp Sinh phát huy tài năng, các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao trình độ kỹ thuật và quản trị, xây dựng năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam đồng thời góp phần cũng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản trên cấc lãnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật,…

Tạo cơ hội và điều kiện đưa các nhà quản lý kinh tế, khoa học, kỹ thuật Việt Nam đi tu nghiệp tại Nhật Bản hoặc ở các nước khác theo chương trình hỗ trợ của HIDA.