Để nhận Hồ sơ tài trợ Hội nghị Operational Excellence 2017, vui lòng liên hệ Ban thư ký chương trình:

VIỆN PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ VÀ CÔNG NGHỆ MỚI (IMT)

Mr. Đặng Ngọc Hậu/Ms. Tạ Thị Lâm Thảo

Phone: 84 8 5449 5969

Email: ts@imt.vn (Ms. Thảo); hd@imt.vn (Mr. Hậu)

Website: www.imt.vn

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ HIỆN TẠI:

TÀI TRỢ VÀNG – 50 TRIỆU VNĐ

  • Công ty CP Nhựa Bình Minh

TÀI TRỢ BẠC – 20 TRIỆU VNĐ

  • Công ty CP Nhựa Duy Tân
  • Công ty TNHH Đầu Tư VTCO
  • Công ty TNHH MTV Bê Tông Phan Vũ Long An
  • Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường

TÀI TRỢ ĐỒNG – 10 TRIỆU VNĐ

  • Công ty TNHH Công nghiệp Cơ khí Trí Cường
  • Công ty CP Thương mại Cơ khí Tân Thanh
  • Công ty CP Than Sạch Oxi