Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Quý vị vui lòng liên hệ Ban thư ký:

VIỆN PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ VÀ CÔNG NGHỆ MỚI (IMT)

Mr. Đặng Ngọc Hậu

Phone: 84 8 5449 5969/ 0902.826.379

Email: hd@imt.vn

Website: www.imt.vn