Quý vị có nhu cầu tải tài liệu nội dung trình bày của các diễn giả tại hội nghị Tối ưu hóa vận hành 2017 (Operational Excellence), xin vui lòng download dưới đây:

Viện IMT đã được sự chấp thuận của các diễn giả cho các nội dung trình bày này. Hy vọng Quý anh chị có thể ứng dụng thành công các kiến thức vào doanh nghiệp mình.

Cách lập lộ trình Phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý trong công ty – TS. Trương Thị Lan Anh – Chuyên gia, nhà tư vấn trong lĩnh vực phát triển tổ chức

Triển khai văn hóa doanh nghiệp để gắn kết nhân viên với công ty – Bà Nhan Húc Quân – Tổng Giám Đốc Công ty New Toyo Aluminium Paper Packaging Vietnam

Làm thế nào để tổ chức và vận hành các nhóm cải tiến QCC hiệu quả. Bài học thành công và thất bại – Ông Huỳnh Bảo Tuân – Giám đốc Business Research & Training Center (BR&T)

Đảm bảo dịch vụ khách hàng từ bên trong đến bên ngoài – Bà Lý Thị Mỹ Hạnh – Chuyên gia lĩnh vực dịch vụ khách hàng

Bài học Cải tiến và Đổi mới tại công ty TCI – Ông Lê Thanh Thủy – Giám đốc công ty TNHH Công nghiệp Cơ khí Trí Cường (TCI)

Làm thế nào để một công ty vẫn giữ được sự năng động khi chuyển đổi từ một công ty nhỏ thành công ty lớn? – Ông Trương Văn Thọ – Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Không Gian (Space Group)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *